ÇEVRE POLİTİKAMIZ & BELGELERİMİZ - Silence İstanbul Hotel & Convention Center
ÇEVRE POLİTİKAMIZ & BELGELERİMİZ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ;

Anadolu Yakasının en büyük kongre Merkezli Oteli olarak “Sürdürülebilir Çevre anlayışını benimsemiş otelcilik anlayışından ” hareketle gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde; risk bazlı yaklaşımla oluşan çevresel etkilerimizi minimize edeceğimizi,

Misafir memnuniyeti, güvenliği, sağlığı, emniyeti yanı sıra bilhassa çevrenin korunmasına katkıda bulunacağımızı,

Çevre Yönetim Sisteminin tüm gereklerini yerine getirerek çevreyi koruyacağımızı,

Çevre Mevzuatı doğrultusunda üzerimize düşen tüm uygunluk yükümlülüklerini yerine getireceğimizi,

Otelimizden kaynaklanan atıkları atık yaşam döngüsü çerçevesinde öncelikle kaynağında azaltarak atık minimasyonunu sağlayacağımızı, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf gibi alternatifleri destekleyeceğimizi,

Çevreye olan kirletici etkilerimizi en aza indireceğimizi,

Çevre amaçlarımıza uygun olarak gelişen teknolojiyi takip ederek otelimizde elektrik, su, doğalgaz verimliliğini arttırarak, enerji tüketimi olan ürünlerimizde çevreci (tasarruflu) ürünleri tercih edeceğimizi,

Tüm çalışanlarımızı, misafirlerimizi ve ilişkide olduğumuz paydaşlarımızı çevre ve politikamız hakkında bilgilendireceğimizi,

Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni çevresel etkileri göz önünde bulundurarak sistemimizi dinamik tutacağımızı,

Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek amacıyla tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi,

Çalışmalarımıza sürekli iyileştirme sağlayacağımızı taahhüt edeceğimizi bildiririz.

İŞLETME MÜDÜRÜ

Çevre Eylem planımıza buradan ulaşabilirsiniz.